UA-119239732-1
Категории

0877 200 776

Условия за пазаруване и политика за поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите общи условия регламентират отношенията между ТЕХНОМОБИ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на този адрес.

Дефиниции 

“НИЕ”, “ТЕХНОМОБИ ”, “ДРУЖЕСТВОТО” 
означава “ТЕХНОМОБИ” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. ХАСКОВО УЛ. ОДРИН 14 вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с BG204203427 , банкова сметка BG93UBBS80021049582040 BGN И BG66UBBS80021113182710 USD в ОББ
“ЗЗП” – означава Закон за защита на потребителите.
“ЗЗЛД” – означава Закон за защита на личните данни. 
“ЗПУ” – означава Закон за пощенските услуги. 
“САЙТ” – означава уебсайта находящ се на www.technomobi.com
“ОНЛАЙН МАГАЗИН” – означава виртуалният магазин находящ се на www.technomobi.com предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет. 
“ПОЛЗВАТЕЛ” –означава лице ползващо функционалностите на сайта. 
“ПОТРЕБИТЕЛ” – означава потребител по смисъла на ЗЗП. 
“ЛИЧНИ ДАННИ” - означава лични данни по – смисъла на ЗЗЛД. 
“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ” - означава наложен платеж по смисъла на ЗПУ.

"БАНКА” – означава търговска банка или друга финансова институция

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”
означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за използване на някои функционалности и  пазаруване в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени са отбелязани със звездичка. При успешно приключване на регистрацията ползвателят ще получи потребителско име и парола, с които ще може да влиза в създадения му в сайта профил.

ВАЖНО!Със създаването на акаунт декларирате, че имате навършени 18 години.

Имате право да закриете профила си по всяко време. Ако решите да го направите, профилът Ви ще престане да съществува и ще се счита за неактивен. Ще запазим Вашите лични данни в случаите, когато това се изисква от закона, или ако има неуреден правен спор.

В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Пазаруване

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като ТЕХНОМОБИ ЕООД не носи, каквато и да е отговорност, при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

 

Поръчки

Поръчки могат да правят само потребители приели общите условия, част от които е и Политиката за поверителност. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка, като следвате процедурата.

Бързата поръчка в сайта не може да начислява суми за доставка, тя е просто заявление за желание за покупка, което задължително е последвано от обаждане на наш служител за уточняване на подробности за доставка.
Бутон "Бърза поръчка" в сайта не начислява сума по наложен платеж, който е за сметка на купувача, освен ако изрично към информацията за даден продукт, не е посочено, че доставката е за сметка на магазина.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, ТЕХНОМОБИ ЕООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за доставка, която е посочена отделно

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи: 1.”Наложен платеж”. 2. Плащане с банкова карта. 3 Банков превод. Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ТЕХНОМОБИ ЕООД, цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез “наложен платеж”при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо – предаване, (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача) който служи за разписка. С подписването талона за приемо – предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ТЕХНОМОБИ ЕООД сумата представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между ТЕХНОМОБИ ЕООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЕХНОМОБИ ЕООД. Всички продукти в онлайн магазина без гаранция или с гаранция по-малка от 24 месеца са мострени, продукти втора употреба или аксесоари и консумативи. Под мострени продукти трябва да се разбира, че продуктите не са ползвани, а са били тествани или изложени на витрина по-дълго време, което е довело до изтичане на част от гаранционния им срок.

Доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, с което удостоверява точното изпълнение на поръчката. Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните: 1. За стоки поръчани до 14 часа българско време - 24 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. 2. За стоки поръчани след 14 часа българско време - 48 часа, считано от деня следващ деня в който е потвърдена поръчката. Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка прилагани от куриера посочени на http://www.econt.com/offices/   

При всички случаи ТЕХНОМОБИ ЕООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ТЕХНОМОБИ ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ТЕХНОМОБИ ЕООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ТЕХНОМОБИ ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

 

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в 14 дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

1. Потребителят предварително писмено да информира ТЕХНОМОБИ ЕООД, на следният имейл адрес: tehnomobi@gmail.com, че на основание чл. 55, ал.1 ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи: а) конкретен начин по който ще върне стоката. б) банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.

 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице в посочения по реда на предходната точка начин за връщане на стоката.

 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отварянаи да не е нарушена цялостта на поставени от ТЕХНОМОБИ ЕООД защитни стикери.

4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на ТЕХНОМОБИ ЕООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по – горе условия, ТЕХНОМОБИ ЕООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по – горе банкова сметка) в срок от 5 до 30 дни от връщането на стоката.

При несъответствие на външния вид на стоката, която потребителя връща към Техномоби ЕООД с искане за възстановяване на цялата заплатена сума за същата, Техномоби ЕООД възстановява на потребителя 60 процента от стойността, заплатена за стоката.

Като несъответствие на външния вид на стоката се приема: разкъсани опаковки, отлепени заводски стикери и фолиа, следи от употреба на продукта, които не могат да позволят препродажбата му като нов. Закупената стока трябва да бъде върната във вид, в който е получена.

Техномоби ЕООД не носи отговорност за повреди причинени от клиента при монтаж на Авто електроника, Мултимедийни системи, Аудио системи. Щетите причинени от неоторизиран монтаж се заплащат от клиента плюс куриерските такси за транспорта !!! При щети по вина на клиента, които не могат да бъдат отстранени в законовия срок или няма налични резервни части се налага изчакване от страна на клиента до получаване на съответната резервна част !!!

Преглед на стоката.Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по - късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Гаранционните продукти се изпращат до сервиза посочен в гаранционната карта по куриерска фирма Спиди- икономична услуга. Задължителен атрибут на изпратената стока е гаранционна карта към нея и описание на проблема. По желание на клиента гаранционния продукт може да бъде върнат и в магазина, от който е закупена, по избран от него куриер, но тогава услугата се заплаща от клиента. Не се приемат стоки изпратени от клиента към магазина, когато услугата е за сметка на магазина, освен при изрична уговорка със служител на фирма ТЕХНОМОБИ ЕООД.Адрес за жалби: гр. ХАСКОВО УЛ. ОДРИН 14 Телефон за техническа поддръжка 0877/ 334 195

Други

ТЕХНОМОБИ ЕООД се ангажира да предоставя само услугите предствени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето и, като ТЕХНОМОБИ ЕООД си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на ТЕХНОМОБИ ЕООД преди извършването и поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна то следва да бъде дадено в противен случай независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна. ТЕХНОМОБИ ЕООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове публикувани на настоящият сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които същите препращат се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.
ТЕХНОМОБИ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на предоставените му от ТЕХНОМОБИ ЕООД потребителско име и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на ТЕХНОМОБИ ЕООД за редовна, ако при направата и са използвани потребителско име и парола, които системата е приела за валидни независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. При закупуване на стоки чрез онлайн магазина не важат издаваните от ТЕХНОМОБИ ЕООД ваучери и карти за отстъпка. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. Хасково, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Хасковски районен съд.

Условия за гаранция на мобилни телефони:

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите 

Срок на гаранцията - 24 месеца от датата на закупуване. 

Гаранцията не се отнася за акумулаторната батерия и аксесоарите към телефона / панели, зарядно устройство, мултимедийна карта, хендс-фрий, data-кабел...и т.н/, фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. 

 

Условия, при които не се признава гаранцията:

Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно:

    Несъвпадение, нечетливост или липса на IMEI номер на телефона, на данните на клиента и други.

    Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя.  

    При несъответствие на данните между записаното в гаранционната карта и продукта.

    При липса на гаранционна карта или копие от нея.

    При изтичане на гаранционния срок упоменат в гаранционната карта.

    При опит за ремонт, модификация или промяна на техническите характеристики, неизвършени в сервиза .

    При нарушаване на целостта на гаранционните лепенки, пломби и фабрични етикети, целящи предотвратяване на неоторизирана намеса.

    При повреди настъпили при транспорт или в следствие на неподходящо съхранение, неспазване на указанията за експлоатация, описани в съпровождащата продукта документация, вследствие на неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, незаземяване, механични деформации, небрежно боравене с техниката,нарушен външен вид, природни бедствия, неспазване на посочените по-долу изисквания към електрическото захранване.

    Дефекти причинени от други модули и устройства, използувани съвместно с гаранционния продукт

    Не се приемат за гаранционно обслужване продукти с лош външен вид, със следи от удари по корпуса на апарата, силно замърсени, заливани с течности или с видими механични увреждания (надирания, отчупвания, смачквания)

    Дефекти или повреди в резултат от прилагане на прекомерна сила или използване на метални предмети върху сензорния екран (например ключове, пари в джобовете)

    Устройствата, които са с премахнат или сменен IMEI в следствие на неправилна подмяна на софтуер, ако продуктът е отварян или ремонтирани от друг сервиз и гаранционните лепенки са премахнати.

    Всички физически дефекти или повреди в резултат на неправилна експлоатация и поддръжка.

    Щети причинени от потребителя (например: счупен екран, USB или слот за SIM карта/и).

    Щети причинени от вода или влага.

    Проблеми с екрана, поради неправилно използване (например жълто петно или петно/ивица причинени от притискане на екрана).

    Гаранцията на продуктите не се отнася до инсталация и настройка. Проблеми свързани с инсталиране и конфигуриране на софтуер се заплащат.

    Дефектирането на елемент от даден продукт не е основание за замяна или връщане на сумата платена за него. Замяна се извършва, само при установяване на невъзможност да бъде ремонтирано устройството.

     Фирмата не носи отговорност за софтуерни пропуски на производителя във софтуерната версия на мобилния апарат, но при възможност я ъпдейтва. Не винаги всеки нов ъпдейт е по добър от предшестващия го. Възможно е след ъпдейт да се промени работата на телефона и издръжливоста на батерията.

    В случаите на повече от едно гаранционно обслужване, това не може да е основание за замяна на устройството или връщане на сумата, заплатена за него.

    Първоначалния гаранционен срок се запазва, независимо дали продуктите са били ремонтирани или заменени.

    В случай, че производителят реши да промени някоя характеристика на даден модел на по-късен етап, магазина не отговаря за тази промяна и не дължи замяна на съответното устройство. Обикновено такива промени са минимални, не се упоменават на кутията и ние няма как да разберем за тази промяна, за която отговорност носи самият производител. С покупката на устройство от нашия магазин, вие се съгласявате с тези условия.

 

Срок за отстраняване на повредата е 30 календарни дни от датата на приемане на апарата.

 

При рекламация се представя гаранционната карта, в противен случай гаранцията отпада.

 

Транспортните разходи за доставяне на продукта до търговските обекти на фирмата, както и обратния път са за сметка на клиента.

 

В срок от 14 работни дни, клиентът има право да върне стоката по чл.52,ал.1, т.7 на Закона за Защита на Потребителя, без да посочва причина да се откаже от сключения договор, чрез попълване на приложения формуляр за отказ (формуляра може да бъде изтеглен от ТУК ). Моля обърнете внимание, че стоката не трабва да е увредена, разпечатана, да не е ползвана и с ненарушена опаковка.! Ако едно от изброените условия е нарушено, клиента пак има право да върне стоката, но той няма да получи пълния размер на сумата, която е заплатил (ще бъде процентно намалена по преценка на продавача), съгласно чл.55, т.4 от Закона за Защита на Потребителя.

Незавизимо от настоящата търговска гаранция, продавача отговаря пред закона по чл.112-115 от ЗЗП и при условията, посочени в следните разпоредби:

Чл.112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителя има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителят е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неарзумни, като се вземат предвид:

1. Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. Значимостта на несъответствието;

3. Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл.113 (1) (Нова-ДВ, бр.18 от 2011г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал.1-ДВ, бр18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал.2, изм.-ДВ, бр.18 от 2011г.) След изтичането на срока по ал.2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл.114.

(4) (Предишна ал.3-ДВ, бр.18 от 2011г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал.3-ДВ, бр.18 от 2011г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл.11. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решението на рекламацията по чл.113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. Намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова-ДВ, бр.61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.) Търговеца е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл.115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4) (Предишна ал.3-ДВ, бр.61 от 2014г., в сила от 25.07.2014г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл.115 (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал.1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на право на потребителя по ал.1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал.1

Чл. 181 (1) (Изм.-ДВ, бр.18 от 2011г.) Жалби, сигнали и предложения, подадени повторно по въпроса, по който има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнението на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

(2) (Изм.-ДВ, бр.18 от 2011г.) Жалбите, сигналите и предложенията, които не се разглеждат, се връщат на подателя, като му се съобщават и основанията за това. За всички закони и точки вижте сайта на КЗП линк ТУК

 

Политика за поверителност

Защитата на личните данни е от голямо значение за Техномоби ЕООД и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която която обхваща начина, по който защитаваме, събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Вашите данни, предоставени при създаването на профил (акаунт), ще бъдат записани в нашата база данни, защото ние сме Администратор и държател на данните Ви. В тази връзка предоставянето на съгласие с  Общите условия, неразделна част от които е настоящата Политика за поверителност, се счита за съгласие предоставените в акаунта Ви данни да бъдат обработвани от нас.

 

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

 • Ø  Ние, Техномоби ЕООД с имейл във връзка ОРЗД: 

сме администратор на личните данни, които ни предоставяте и носим отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни.

 • Ø  Къде съхраняваме Вашите данни?
  Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейският съюз, но най-вече на територията на Република България.
 • Ø  Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни . 
 • Ø  Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите продукти и услуги.

Какво е правното основание за обработването на Вашите данни?

 • Ø  Ние събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следните основания:

ü   За да изпълним услугата за управление и доставяне на Вашата поръчка.

ü   Обработването на Вашите лични данни от профила Ви е въз основа на съгласието, което давате при създаване на Вашия профил

ü   Изпълнение на нашите задължения като Администратор по договор с Вас;

ü   Спазване на законови задължения, които се прилагат спрямо нас като Администратор;

ü   За целите на легитимните интереси на нас като Администратора или на трета страна;

Какви лични данни обработваме?

 • Ø  Ние обработваме следните категории лични данни и информация:

ü  Ваши индивидуализиращи данни – две или три имена, телефон,електронна поща и др.

ü  Данни за извършване на доставка - две имена, телефон и адрес. 

ü  История на поръчките и плащанията Ви.

Защо използваме Вашите лични данни?

 • Ø  Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на електронния магазин и сключване на договор с дружеството, за следните цели:

ü   създаване и управление на Вашият (акаунт) профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина;

ü   сключване и изпълнение на договор от разстояние;

ü   индивидуализация на страна по договора;

ü   счетоводни цели;

ü   нашите легитимни интереси (изпълнение на задълженията си към НАП,МВР и др. държавни и общински органи)

ü   статистически цели;

ü   защита на информационната сигурност;

ü   обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга/продукт.

ü    за да можем да разглеждаме жалби и гаранционни въпроси във връзка с продуктите.

 • Ø  Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

ü  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ü  ограничение на целите на обработване;

ü   съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

ü  точност и актуалност на данните;

ü  ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

 • Ø  Ние не извършваме автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните ви данни:

 • Ø  Ние като Администратор съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, ще положим  необходимите грижи да изтрием и унищожим всички Ваши данни, без ненужно забавяне или ще ги анонимизираме (т.е. да ги приведем във вид, който не разкрива вашата личност).
 • Ø  Ние ще обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчка докато сте „Активен клиент” или имате „Активен профил”.
 • Ø  Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на на като Администратор при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.
 • Ø  Важно е да знаете, че ще съхраняваме Вашите лични данни, които е необходимо да пазим по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване ви като „Активен клиент и профил” в електронния магазин..
 • Ø  Ще ви уведомим в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на нас като Администратор или друго.

Кой има достъп до Вашите лични данни?

 • Ø  Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, които предлагат системни решения за оптимизиране и подобрение на магазина, както и с компанията* предоставяща хостинг услуги.
 • Ø  Вашите данни ще бъдат споделяни със счетоводната кантора*, с която имаме договорни отношения.
 • Ø  Вашите данни ще бъдат споделяни с компании, с които имаме договорни отношения за доставка* на Вашите поръчки.
 • Ø  * Моля, имайте предвид, че много от тези компании имат независимо право или задължение да обработват Вашите лични данни.

Какви са Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни?

 • Ø  Право на информация: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.
 • Ø  Право на корекция: В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
 • Ø  Право на изтриване: Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай, че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
 • Ø  Право на ограничаване на обработването: Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:

ü   оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; или

ü   обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

ü   повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

ü   сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали законните основания на администратора.

 • Ø  Право на преносимост на данни: Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

ü  обработваме данните съгласно договора или на договорно задължение.

ü  обработването се извършва автоматично.

 • Ø  Право на възражение: В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.

Как можете да приложите Вашите права? 

 • Ø  Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на имейл: tehnomobi@gmail.com. За Ваше улеснение, по-долу прилагаме различни форми, които можете да използвате при изпращане на електронно писмо или на хартиен носител. Естествено, че можете да изпишете желанието си в свободен текст.

Право на жалба към надзорен орган:

 • Ø  В случай, че смятате, че нарушаваме българското или европейското законодателство, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред регулаторните органи в рамките на ЕС и Република България в институциите отговорни за опазване на личните данни.

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Приложение № 1

 До Техномоби ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей 18 или имейл: tehnomobi@gmail.com

Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*www.technomobi.com

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.technomobi.com

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на създаване на (акаунт) профил и предоставяне на пълна функционалност при използването на онлайн магазина , като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

www.technomobi.com

Приложение № 2

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*www.technomobi.com

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.technomobi.com

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 До Техномоби ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей 18 или имейл: tehnomobi@gmail.com

Заявавам, че желая всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, в онлайм магазин www.technomobi.com предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

 Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*www.technomobi.com

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.technomobi.com

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 До Техномоби ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей 18 или имейл: tehnomobi@gmail.com

Моля, всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: (посочете име)

Приложение № 4

 Искане за коригиране на данни

Вашето име*: .........................

Номер на телефон, който сте използвали за поръчки в електронния магазин*www.technomobi.com

Адрес, който сте използвали за поръчки в ел.магазин www.technomobi.com

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 До Техномоби ЕООД

Адрес: гр. Хасково, ж.к. Орфей 18 или имейл: tehnomobi@gmail.com

Моля, следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

..................................................

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

...................................................

Актуализация

Техномоби ЕООД може периодично да актуализира настоящите Общи условия.

Последна редакция 25.05.2018г.